Diyabet

Diyabetin Belirtileri

Diyabetin sık görülen başlıca klinik belirtileri; çok su içme, çok idrara çıkma, gece sık idrara çıkma, çok yemek yeme, ağırlık artışı veya zayıflama, bulanık görme, kadınlarda vajinal kaşıntı, halsizlik ve yorgunluktur.Diyabet ve Gizli Diyabet (Prediyabet) TanısıDiyabet tanısı koymak için üç farklı test kullanılabilir: Bunlar; diyabet semptomlarıolan bir hastada rastgele bir zamanda ölçülen kan glukozu, açlık kan şekeri Oral 1cGlukoz Tolerans Testinde 2. saat kan glukozu ve HbA1c (glikozillenmiş hemoglobin A1c) ölçümüdür.Başvuran kişideki belirtiler ve bu test sonuçları doğrultusunda diyabet tanısı konulur.

Hipertansiyon

Yüksek tansiyon en sık görülen kronik hastalıklardan biridir ve küresel bir halk sağlığı sorunudur.Yüksek tansiyon kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı, erken ölüm ve yetiyitimi gibi durumlarla ilişkilidir. 

Dünyada on kişiden yaklaşık 3’ünün tansiyonunun yüksek olduğu bilinmektedir.Hastaların %50’si durumlarından tamamen habersizdir. Haberdar olanların bir kısmı ise herhangi bir şey yapmamaktadırlar. 

Yüksek tansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir.

Yüksek tansiyon, uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar vermesi nedeniyle “sessiz düşman” olarak da anılmaktadır.Kan basıncının yüksek olduğunun belirlenebilmesi için belli aralıklarla ölçtürülmesi gereklidir. En belirgin yüksek tansiyon belirtileri; 

Halsizlik, yorgunluk,Nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısıBurun kanaması,Görmede bozuklukKulaklarda çınlama,Yürüme ve merdiven çıkmada zorlanma,Bazen çok sık idrara çıkma,Gece uykudan uyanıp idrar yapmaBacaklarda şişlik olabilir.

Yüksek tansiyonu olan bireylerde ilaç tedavisinin uygulanması kan basıncı kontrolü için tek başına yeterli olmamakta, başarılı bir sonuç için mutlaka sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirmesi gerekmektedir.Yüksek tansiyonlu bireyler;

Sağlıklı beslenmeli,Fazla kilolu/ obez ise kilo vermeli,Fizik aktiviteleri düzenli yapmalıTuz kullanımını azaltmalı,Düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takibine önem vermeli,İlaçlarını önerilen dozda ve sürede, aksatmadan kullanmalıTansiyon düzenli izlemeli/ izlenmesini sağlamalıdır.Yılda en az bir kez tansiyon ölçtürülmelidir. 

Bakanlığımızca, erken tanının önemini vurgulamak ve tansiyonu yüksek bireylerde meydana gelebilecek olumsuz sonuçları azaltmaya yönelik olarak, toplum bilincini arttırmak amacıyla her yıl 17 Mayıs Günü ve haftasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir

Bu yıl Dünya Hipertansiyon Günü teması “Hipertansiyon konusunda toplumun farkındalığını arttırmak ve tüm ülke vatandaşlarını tansiyonunun farkında olmaya ve kontrol etmeye teşvik etmek” olarak belirlenmiştir. 

Bu vesileyle; yüksek tansiyondan korunmak içintoplumdaki bireylerin;sağlıklı beslenme,fiziksel aktivite ve özellikle tuzun azaltılması konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Tüm paydaşların toplumun farkındalığını arttırmak için işbirliğine davet ediyoruz.