Mustafabeyli ASM olarak verdiğimiz hizmetler

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Birinci basamak ayakta muayene ve tedavi hizmetleri

Ana-Çocuk Hizmetleri

Emzirme Danışmanlığı

Beslenme Danışmanlığı

Aşı Hizmetleri

Persentil Takibi (Boy-Kilo)

Gebelik Danışmanlığı

Doğum Öncesi ve Sonrası Danışmanlığı

Lohusa Bakım ve İzlem Hizmetleri

Hap-Kondom Dağıtımı

Güvenli Cinsel İlişki Danışmanlığı

Aile Planlaması

Enjeksiyon ve Pansuman

Hasta Sevk İşlemleri

Çeşitli Laboratuvar Tetkik Hizmetleri verilmektedir.